Obvestilo o omejitvi odgovornosti / e-pošta Briefd d.o.o.

To sporočilo, vključno z vsemi pripetimi dokumenti je namenjeno izključno naslovniku sporočila, njegova vsebina pa je lahko zaupne narave in varovana kot poslovna skrivnost, osebni podatek ali avtorsko delo. Nepooblaščeno pošiljanje, spreminjanje, razkritje vsebine ali drugačna uporaba tega sporočila ali vsebovanih informacij je nezakonita in ima lahko za posledico kazensko ali civilno odgovornost.

Če prejmete sporočilo po pomoti ali zaradi kakšne druge napake, ga prosimo takoj izbrišite iz sistema in obvestite pošiljatelja. Podjetje Briefd d.o.o. ne jamči za varno pošiljanje sporočila ter ne sprejema nikakršne odgovornosti za napake v vsebini sporočila, ki nastanejo kot posledica pošiljanja sporočila ali posega s strani tretje osebe.

Vsebina tega sporočila, vključno z vsemi pripetimi dokumenti, izraža stališča avtorja oz. avtorjev in ne nujno tudi podjetja Briefd d.o.o.

Briefd d.o.o., Štukljeva cesta 40, 1000 Ljubljana
Davčna številka SI: 70346330
Matična številka: 8588511000

Legal disclaimer / Briefd Ltd. e-mail

This message, including all attached documents, is intended exclusively for the addressee and the data contained therein may be confidential and may be protected as a business secret, personal data or authored work. Any unauthorized dissemination, alteration, disclosure or any other use of the content is illegal and may result in legal liability.

If you receive the message in error, please remove it from the system immediately and notify the sender. Briefd Ltd. does by no means accept any liability for errors in content that are caused by transmission of the message or interference by a third party.

The content of this message, including all attached documents, expresses the point of view of the author and not necessarily the view of the company Briefd ltd. as well.

Briefd d.o.o., Štukljeva cesta 40, 1000 Ljubljana,
ID No. 8588511000,
VAT ID No.: 70346330.

TOP