Podroben pregled zakonskih sprememb glede garancije in kako vam pri tem pomagajo jamstva

Podroben pregled zakonskih sprememb glede garancije in kako vam pri tem pomagajo jamstva

Tomaž Kavčič

18/04/2023

S 26. januarjem je začel veljati novi Zakon  o varstvu potrošnikov (ZVPoT-1), ki uvaja številne spremembe in izboljšave glede razmerja med trgovci in kupci. Nov zakon se neposredno dotika tudi področja prodaje novih in še posebej rabljenih vozil. 

Kot smo obljubili, smo področje podrobneje raziskali s pomočjo pravne službe in vam s spodnjim tekstom pomagamo razumeti, kakšne spremembe nov zakon prinaša v vaše vsakodnevno poslovanje. Ob tem pa vam predstavljamo tudi, kako si lahko pomagate z jamstvom Motive Service. 

Kaj se spreminja z novim zakonom?

Zakon za vozila, kupljena po 26. januarju 2023, ukinja obvezno garancijo enega meseca in uvaja  pomembno spremembo pri “stvarni napaki”. Namesto tega  se uvaja pojem “neskladnost blaga”.

Za vsa rabljena vozila, kupljena po 26. januarju, je ugotovljeno neskladnost mogoče uveljavljati kar dve leti. Se pa lahko prodajalec in potrošnik dogovorita za krajši rok odgovornosti prodajalca, ta pa v nobenem primeru ne sme biti krajši kot eno leto. Kljub ukinitvi garancije se torej odgovornost vas trgovcev podaljšuje, v kolikor ni sklenjenega posebnega pisnega dogovora.

V osnovi jamstvo za skladnost vključuje t.i. »objektivno« in »subjektivno« skladnost. Objektivna skladnost produkta pomeni, da je skladen z namenom običajne uporabe, modelom, dodatki itn. Subjektivna skladnost pa se oceni skladno z dogovorom v prodajni pogodbi (torej če je skladen z vsem, kar je bilo dogovorjeno).

Novost je, da se domneva, da je neskladnost obstajala že v času nakupa vozila, sedaj širi na 1 leto (prej je bil rok 6 mesecev). Prodajalec se lahko zavaruje na način, da kupca ob sklenitvi pogodbe izrecno pisno obvesti o odstopanju izdelka od objektivnih zahtev prodanega vozila, saj se tako razbremeni odgovornosti za takšna odstopanja. Enako velja za subjektivne elemente, ki morajo biti v pogodbi jasno opredeljeni.

Trgovec je za neskladnosti prodanega avtomobila sicer primarno odgovoren tako, da kupcu po obvestilu o neskladnosti nudi brezplačno popravilo ali menjavo rabljenega avtomobila. Šele nato lahko kupec zahteva znižanje kupnine ali odstopi od pogodbe in zahteva vračilo denarja.

Kakšne pravice ima potrošnik?

Zakon daje potrošniku pravico, da lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova neskladnosti, če o neskladnosti obvesti prodajalca v dveh mesecih od dneva, ko je bila neskladnost ugotovljena.

Potrošnik lahko od prodajalca zahteva, da v 30. dneh, brezplačno vzpostavi skladnost vozila brez znatnih nevšečnosti za potrošnika. Potrošnik pa lahko tudi odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave vozila. V zakonu pa piše tudi, da potrošnik ne more odstopiti od prodajne pogodbe, če je neskladnost zgolj neznatna. Dokaze za to pa mora dati prodajalec.

Kaj storiti, da bi bili pripravljeni na morebitno uveljavljanje neskladnosti?

  • Omenjeni posodobljeni zakon velja le za prodajo vozil fizičnim osebam, za prodajo pravnim osebam ne velja.
  • Obvezne garancije za rabljeno blago ni več, posledično s tem povezanih dokumentov prodajalci vozil niso več dolžni izdajati.
  • Ob morebitni neskladnosti mora potrošnik najprej zahtevati popravilo ali zamenjavo blaga za brezhiben izdelek in šele v primeru nezmožnosti izpolnitve tega, lahko potrošnik zahteva vračilo kupnine.
  • Predlagamo, da prodajalci rabljenih vozil v vaše obrazce primopredajnega zapisnika dodate člen, ki zmanjšuje odgovornost prodajalca iz dveh let na eno leto (78/5 člen ZVPot-1). V tem primeru se vaša odgovornost zmanjša na zakonski minimum, ki je eno leto. V AutoBrief platformi bo v primopredajnem zapisniku po novem dodano besedilo: “Prodajalec in kupec se na podlagi 78/5 člen ZVPot-1 strinjata, da prodajalec odgovarja za vsako neskladnost blaga, ki obstaja ob dobavi blaga in ki se pokaže v roku enega leta od dobave blaga.” Zraven bo dodana možnost, da ta tekst v zapisnik vkljućite ali ga odstranite, če se stranka z njim ne bi strinjala.
  • Glede na novi zakon morate biti trgovci zelo pozorni na skladnost prodanega vozila s tem, kar oglašujete. Odločilno namreč je, da je vozilo na dan prodaje skladno s tem, kar ste prodajali in oglaševali. Dolžnost vas kot prodajalca namreč je, da odpravite neskladnost na svoje stroške.
  • Zakon je zaščitil kupca tudi na način, da mora prodajalec dokazovati, da neskladnost ni obstajala že v trenutku prodaje. Po zakonu se domneva, da je neskladnost blaga obstajala že v času dobave, če se pokaže v enem letu od dobave blaga, razen če prodajalec dokaže drugače ali če ta domneva ni združljiva z naravo blaga ali naravo neskladnosti. O vozilu, ki ste ga prodali, zato imejte čim več zapisanega, da boste to lahko ob morebitnem dokazovanju tudi uporabili.
  • Verjetno najbolj pomembna točka izmed stvari, ki jih morate z novim zakonom narediti, pa je, da vsak avto, ki ga dobite v svojo zalogo, zelo dobro preverite, ugotovite vse njegove napake, jih popišete in transparentno predstavite samemu kupcu ter tudi zapišete v sam primopredajni zapisnik. Prav tako naj bo tam tudi točka, kjer kupca seznanite, da nekateri deli niso v tovarniškem stanju. Z vsem tem se mora stranka strinjati. Zato bomo v primopredajni zapisnik dodali tudi besedilo: “Kupec s podpisom tega zapisnika potrjuje, da si je avtomobil ogledal, seznanil z dejanskim stanjem in da nekateri deli niso v tovarniškem (novem) stanju in so zaradi tega lahko podvrženi nepredvidljivi okvari in ga kot takega sprejema in jemlje v posest.”

Kako vam lahko pri celotni situaciji pomaga jamstvo Motive Service?

Zakonsko jamstvo o neskladnosti je sicer širše in obsežnejše od jamstva, ki ga ponujajo različni ponudniki jamstev. Vi kot prodajalec vedno odgovarjate v jamstvenem roku po novem zakonu v najširšem možnem okviru in se tako dolžnostim iz zakonskega jamstva za skladnost vozil ne morete izogniti.

Storitev upravljalnega jamstva Motive Service vas tako pravno ne more razbremeniti, saj je vzporedno z obveznim jamstvom, finančno gledano pa vam njihovo jamstvo prevzame finančne posledice popravila vozila, ki jih imate vnaprej dogovorjene s sklenjenim jamstvom.

Motive Service vam tako lahko pomaga odpraviti en del neskladnosti, ki se lahko pojavijo pri vozilu, kar pomeni, da vam je od 26. januarja naprej še toliko bolj v interesu, da vozila predate v uporabo skupaj z jamstvom Motive Service.

Na Motive Service so vam pripravljeni pomagati tudi z nasveti po elektronski pošti na: barbara@motiveservice.eu ali po telefonu: 040 88 00 37.

Prijavite se in prejmite boljši vpogled na avtomobilski trg!

Pridružite se globalni skupnosti strokovnjakov iz avtomobilske panoge ter pridobite vpoglede in nasvete za izboljšanje poslovanja in prodaje vozill.

GOR