Vse kar morate vedeti o spremembi DMV zakona - AutoBrief
Blog / Vse kar morate vedeti o spremembi DMV zakona
Vse kar morate vedeti o spremembi DMV zakona

Vse kar morate vedeti o spremembi DMV zakona

Vid Pregelj

Zadnje čase je bilo na Ministrstvu za finance veliko govora o spremembi oziroma celo morebitni odpravi DMV. Kljub temu da davek ne bo odpravljen, se obeta kar nekaj sprememb, ki bodo imele pomemben vpliv na kupce in trgovce rabljenih vozil. V današnji  objavi bomo predstavili aktualno dogajanje in spremembe predloga sprememb ter konkreten vpliv le-teh na vas, trgovce rabljenih vozil.

V letošnjem letu je bilo veliko govora o predlogu in spremembah zakona o DMV. Na Ministrstvu za finance so potrdili, da bo zakon o DMV z nekaj spremembami v medresorskem usklajevanju kmalu v vladni obravnavi (Avto Magazin, 1. 11. 2020). Mnenja o spremembah so, kot vedno, deljena. Ker v internetnem prostoru kroži veliko nejasnih informacij o spremembah v zakonu DMV, bomo v nadaljevanju predstavili predvidene spremembe, ki bodo vplivale na vas, trgovce rabljenih vozil.

V nadaljevanju so povzete ključne točke predloga spremembe zakona o DMV, zakona, ki naj bi predvidoma v veljavo vstopil z začetkom leta 2021. Spremembe v aktualnem predlogu se osredotočajo predvsem na znižanje gospodarske škode, ki bi jih prineslo zvišanje davkov. Ključni namen sprememb je spodbuditi potrošnike v kupovanje okolju prijaznejših vozil. 

Predlogi, ki bodo neposredno vplivali na trg rabljenih vozil

 • Poenostavitev postopka odmere DMV
  • Za odpravo administrativnih ovir in poenostavitev postopkov tako pri davčnih zavezancih kot pri Fursu se v predlogu zakona spreminja davčna osnova za odmero DMV, in sicer se upoštevajo samo okoljski dejavniki, brez prodajne cene vozila
  • Izmenjava podatkov homologacijskega in registracijskega organa s Finančno upravo RS bo potekala avtomatično. Zavezanci, ki morajo vložiti napoved za odmero DMV, bodo le-to vložili preko sistema eDavki, kjer se bodo na podlagi vpisane VIN številke predizpolnili podatki o motornem vozilu, ki so potrebni za odmero DMV
  • Za razliko od dosedanjega postopka, ko je moral zavezanec pridobiti izjavo o emisijski ustreznosti vozila in jo priložiti k napovedi za odmero davka, se bodo podatki, ki so vsebovani v potrdilu o skladnosti motornega vozila, avtomatično prenesli v elektronski sistem Finančne uprave RS. Po plačilu ali oprostitvi DMV bo imel registracijski organ dostop do davčne evidence, ki bo vsebovala podatek o plačilu oziroma oprostitvi davka. Zavezanec bo tako po elektronski napovedi za odmero davka in plačilu odmerjenega davka moral zgolj še do registracijskega organa, kjer bo registriral motorno vozilo
 • Določena je prenovljena lestvica DMV, ki upošteva novo metodo merjenja izpusta CO2 za nova vozila in uveljavitev novih emisijskih standardov EURO
  • Pri določitvi davka se za osebna motorna vozila upoštevajo vrsta goriva, izpust CO2, emisijski standard EURO in moč motorja
  • Odprava dodatka na prostornino motorja vozila
  • Dodatek na moč motorja

Kaj pa obdavčitev rabljenih vozil?

S predlogom zakona se torej določa prenovljena lestvica davka na motorna vozila, ki upošteva novo metodo merjenja CO₂ izpustov za nova vozila in uveljavitev novih emisijskih standardov EURO vozil.

Za rabljena vozila, ki nimajo podatkov po novi metodi merjenja izpustov CO₂ (t. i. preskusni postopek WLTP), predlog zakona predvideva korektivni faktor v višini 20% (dizelsko gorivo) oz. 22 % (bencin in ostala goriva) pribitka k podatkom o izpustih CO₂, izmerjenih po preskusnem postopku NEDC. Zaradi odprave vezanosti obdavčitve na ceno vozila se za primere uvoza/vnosa rabljenih vozil v predlogu zakona določa tudi primerni faktor amortizacije, da se zagotovi enaka obravnava teh vozil v primerjavi z istovrstnimi vozili na domačem trgu (upoštevanje sodne prakse EU).

Z novim zakonom pa na AutoBrief platformo prihaja tudi posodobljen kalkulator s pomočjo katerega boste lahko brezplačno izračunali ali primerjali DMV svojih vozil.

 

Do takrat pa vas vabimo, da ustvarite svoj demo račun in platformo brezplačno preizkusite. 


Preberite še ostale vsebine

Intervju z Gregorjem Pajkom iz GP Avto

Intervju z Gregorjem Pajkom iz GP Avto

Želimo si, da se stranka-kupec, z našim vozilom lahko takoj odpravi na popotovanje, zato imajo v večini primerov naša vozila tudi jamstva, Motiv Service.

Tesla ostale proizvajalce električnih vozil postavlja pred izziv

Tesla ostale proizvajalce električnih vozil postavlja pred izziv

Elon je pred kratkim naznanil širjenje proizvodnje in napovedal gradnjo nove tovarne v bližini Berlina. Razlog za vznemirjenje in visoka pričakovanja pa dejstvo, da bo novo nastala tovarna prva, ki bo Tesla avtomobile izdelovala na popolnoma drugačen način.