Blog / Intervju z direktorjem podjetja Briefd – Marinom Vladovićem
Intervju z direktorjem podjetja Briefd – Marinom Vladovićem

Intervju z direktorjem podjetja Briefd – Marinom Vladovićem

Vid Pregelj

Objavljamo intervju oziroma pogovor z  direktorjem podjetja Briefd – Marinom Vladovićem. Beseda je tekla o načrtih in ciljih, začetkih, viziji podjetja Briefd ter platformi AutoBrief, ki postaja prva izbira programa za poslovanje, ko govorimo o prodaji rabljenih vozil.

Marin, pozdravljen. Mogoče bi za začetek spregovorila par besed o podjetju Briefd. Kako se je vse skupaj začelo ter kakšna je tvoja vizija za prihodnost?

Briefd bo januarja 2022 praznoval dve leti. Ideja za rešitve, ki jih danes razvijamo je nastala že nekaj let prej. Priča smo bili procesu digitalizacije v drugih industrijah in zaznali primanjkljaj ter priložnost v avtomobilski in mobilnostni industriji. Želeli smo celostno pristopiti, zato smo izhajali iz naših jedrnih vrednot. Vprašali smo se kako lahko pomagamo deležnikom v avtoindustriji delati bolje in pametneje ter kako lahko izboljšamo njihovo delovno okolje. V okviru načina delovanja smo si zastavili cilj, da razvijemo in oblikujemo rešitve, ki bodo zaupanja vredne, da gradimo odnos z našimi strankami,  jih poslušamo in predvsem zasledujemo cilj izboljšanja poslovanja. 

Na to pot smo v prvi fazi stopili z (nepooblaščenimi) prodajalci vozil. S tako imenovanim pristopom “product market fitting” smo skušali s pomočjo trgovcev razumeti njihov poslovni proces. Ugotovili smo področja izboljšanja in nato skozi ugotovljeno oblikovali zelo osnovno, ampak delujočo rešitev. Z uporabo in interakcijo s trgovci smo preverjali dodano vrednost. V poletju 2020 smo postavili produkta AutoBrief in DigiBrief. Od prvih strank smo aktivno zbirali povratne informacije, in ponudbo oziroma produkte razvijali še naprej glede na ugotovljeno. Naj povem, da smo izredno hvaležni vsem prvim strankam, saj so vložili veliko časa in potrpežljivosti, da so nam pomagali pri prvih korakih. COVID situacija je razvoj, testiranje in trženje produkta upočasnila, a nam dala dodaten čas, da ugotovimo kam in kako naprej. Z odpiranjem trga v februarju 2021, je AutoBrief postal zrel produkt, ki pomaga pri dvigu kvalitete poslovanja že preko 50 trgovcem v Sloveniji. Naši naslednji koraki so usmerjeni tako k pooblaščenim trgovcem kakor k razvoju novih poslovnih modelov, ki jih želimo za trgovce vključiti v ekosistem AutoBrief.

Kolikor lahko trenutno opazimo, bo avtomobilska industrija v prihodnje delovala v vse bolj motenem okolju, kar pomeni, da bo potrebno deležnikom:

– “prevetriti“ svoje poslovne modele

– izboljšati operativno učinkovitost in se še bolje povezati s kupci

– odkriti nove načine delovanja v digitalnem / večkanalnem okolju

– nasploh se povezovati in iskati partnerske sinergije 

V Briefdu ravno zato vlagamo izjemno veliko energije v izgradnjo odnosov in zaupanja. Našim strankam bomo zagotovili najboljšo možno uporabniško izkušnjo ter jih pripravili na prihodnost skozi različne produkte in rešitve, ki bodo kos novim izzivom.

Kakšno vlogo oziroma kako konkretno lahko pri prehodu v digitalizacijo trgovcem pomaga Briefd in AutoBrief platforma?

Tradicionalni način prodaje vozil in potreba po mobilnosti je pod pritiskom zaradi spremenjenih oziroma spreminjajočih se navad kupcev in novih udeležencev na trgu mobilnosti. Poglejmo na stanje pri trgovanju z rabljenimi vozili. Veliko trgovcev, ne glede na velikost, za vodenje poslovanja  še vedno uporablja izključno programe kot so Excel, Word, ter računovodske programe za vodenje vseh poslovnih operacij. Proces prodaje in nabave ima več korakov v neki časovnici. Od pričetka do zaključka nekega procesa nastajajo mnoge informacije in dokumenti, ki pa so pogosto razprešene na različnih lokacijah (fascikli, računalnik, računovodja, predal..). Posledično se zgodi, da tudi ni jasnosti oziroma točne evidence koliko stroškov in kakšno dodano vrednost potegnejo določeni procesi in posli za sabo. Za izvedbo in sklepanje določenih poprodajnih storitev se uporablja papirji, mnoge različne platforme, kar terja dodaten čas, preklope med uporabniško izkušnjo, ponovno vnašanje podatkov (v povprečju 30+ min na prodajo/nakup). Prav tako različne operacije prodaje, odkupa ali najema terjajo večkratno  ponavljajoče vnašanje vpisovanje podatkov.

Pandemija korona virusa je korenito spremenila način, kako potrošniki kupujejo izdelke in storitve ter kako se blagovne znamke pozicionirajo. Avtomobilska industrija zagotovo ni izjema. Potrošniki se odpravljajo na spletno raziskovanje in nakupovanje, prodajalci pa bodo posledično morali pohiteti z vzpostavljanjem protokolov, da bi bila izkušnja čim boljša in brez trenja.

AutoBrief v prvi fazi trgovcu rešuje problem pohitritve oz izboljšanja poslovanja v nadaljevanju pa pomaga optimizirati nabavne in prodajne procese širše. Gre torej za digitalizacija ključnih poslovnih procesov, omogočanje dostopa do podatkov na enem mestu, ne glede na lokacijo in napravo, torej mobilna pisarna. Menimo, da je to pogoj ne zgolj za rast ampak vse bolj tudi za obstoj.

V sklopu produktov, kakršna sta AutoBrief in DigiBrief, bomo še naprej razvijali načine in rešitve, s katerimi bomo našim deležnikom omogočali doseg višjih nivojev poslovne odličnosti. Tako skozi izboljšano izkušnjo njihovih kupcev in posledično tudi skozi doseganje boljših prodajnih rezultatov. 

Zakaj meniš, da AutoBrief predstavlja za trgovca tudi konkurenčno prednost?

V podjetju Briefd trdno verjamemo v razvoj, učenje in uvajanje novih tehnologij za izboljšanje kakovosti dela in življenja. Aktivno delamo na dodajanju vrednosti našim partnerjem. To dosegamo predvsem z lajšanjem njihovega delovanja, z uvajanjem avtomatizacije, optimizacije, svetovanja in povezovanja v vseh področjih upravljanja mobilnosti. Poudarek je tudi na temu, da povežemo več elementov mobilnosti, ne zgolj prodajo vozil, ampak v ta sistem vključimo tudi financiranja, zavarovanja, najeme oz oddajo vozil in upravljanja voznega parka kot celote. 

Stremimo k temu, da smo primarno “go-to” ekipa, kamor se naši deležniki obračajo po nasvete, znanje in orodja. Prepričan sem, da z našim znanjem, opazovanjem in temeljitim spoznavanjem znanih in skritih potreb, kjer aktivno iščemo nove ideje in načine povezovanja tehnologij in deležnikov, izboljšujemo učinkovitost, kakovost in rezultate dela. Naša konkurenčna prednost je v temu, da poleg omenjenega delujemo kot povezovalec med dobrimi rešitvami in partnerji ali pa zgolj kot razvojniki idej, kjer še ni primernih rešitev. Povzeto na kratko, z našimi rešitvami prihranimo čas, denar in živce.

Na kakšen način lahko AutoBrief še dodatno poveča vrednost trgovcem in končnim kupcem?

Nove poslovne priložnosti v povezavi z avtomobilskimi trendi in mobilnostjo nasploh, spreminjajoča vloga trgovcev pri prodaji novih in rabljenih vozil ter spreminjajoča se uporaba rabljenih avtomobilov, (car share, ride hailing…) predstavljajo velike priložnosti za trgovce oziroma skupine trgovcev. 

Novi trendi v mobilnostni industriji in ekonomija obsega postajajo pomembnejši kot kadarkoli prej. Zato je toliko bolj pomembno, da se v teh negotovih časih, ki so prepleteni s kopico novih trendov, spreminjajočih potrošnikih navad in potreb, pravilno odločimo za naložbe. Velika verjetnost je, da bo tradicionalni koncept trgovanja z vozili počasi izgubil na pomenu. Dejavnost se mogoče na začetku ne bo v celoti transformirala, bo pa zagotovo pridobila nov pomen, saj bo z dodajanjem novih poslovnih modelov, prodaja vozil postala ena od mnogih storitev. 

Briefd, s produkti kot je AutoBrief in skupaj z našimi partnerji usmerjamo našo energijo tako, da bomo tem spremembam kos in bomo lahko ponudili tako rešitve ter okolje v katerem se bodo lahko naše stranke (trgovci) uspešno razvijale ter zadovoljevale tako sedanjim kot prihodnjim trendom in spreminjajočim potrebam potrošnikov.

Rekel si, da se na trgu želite med drugim postaviti tudi kot avtoriteta na področju informacij s trga avtomobilizma. Kakšen je vaš pogled na trenutno dogajanje na trgu? Kaj svetuješ trgovcem?

Prodaja različnih produktov preko spleta dokazuje, da bo spreminjanje preferenc potrošnikov spodbudilo tudi spletno nakupovanje avtomobilov. Pred slabima dvema desetletjema je spletna trgovina na zahodu, ter dobro desetletje nazaj pri nas, prodrla v industrijo pohištva, bele tehnike in velikih gospodinjskih aparatov. Potrošniki so prešli iz spletnega nakupa manjših predmetov na večje artikle in trajno opremo, kot so aparati. Vprašanje je časa, kdaj bodo spletni nakupi avtomobilov postali del te zgodbe. Seveda velika razlika je ali govorimo o novih ali rabljenih vozilih. Dodajmo k temu, da se ponujeni in željeni poslovni modeli spreminjajo. V osnovi moramo gledati na mobilnost širše. To pomeni, da lastništvo vozila ni nujno ključno. Vse več potrošnikov se s temi novimi modeli spoznava ter jih preizkuša. Z dobro ponudbo in izkušnjo pa to zaupanje raste. Smo izredno pozorni na dogajanje na drugih, digitalno bolj razvitih trgih. Spremljamo kaj se dogaja in spremljamo kako se te spremembe in odnos do njih preliva k nam. Zato vlagamo veliko energije, da te spremembe skupaj z našimi partnerji primerno prenašamo našim uporabnikom ter jih nanje pripravljamo. Prvotno skozi spoznanje, da se spremembe dejansko dogajajo in so neizbežne in nato skozi podporo in razvoj sinergičnih rešitev, ki jim bodo dale oporo pri sedanjem in bodočem poslovanju.

S skupnimi močmi in dobrimi partnerstvi v okviru rešitev ki jih ponujamo, pomagamo trgovcem dosegati zahteve in želje potrošnikov. 

Je pa velika vrzel med tem kaj se izvaja in kaj mislimo da bi se še moralo. Zato da bi trgovci v prihodnje lažje zadovoljili potrebe potrošnikov, bi morali vložiti še več energije v zbiranje  podatkov o strankah, kot so preferenčni modeli vozil, namen uporabe vozila, merila nakupa… S takšnimi pristopi verjamem, da bi trgovci zmanjšali stroške nabave in vsekakor variabilne stroške trženja, hkrati pa bi lahko odpirali za kupca bolj prilagojeno in prijetno izkušnjo. Pa naj bo to nakup / prodaja vozila ali preklop na oblike uporabe vozila.

Slovenija je relativno majhen trg, ste razmišljali o predstavitvi podjetja v tujini? Kje?

Smo. S prihodnji mesecem planiramo odprtje hrvaškega trga. V 2022 pa poleg novih poslovnih modelov, planiramo analizirati in testirati vsaj en večji zahodni trg.

V kakšno smer predvidevate, da se bo trg razvil v naslednjih letih? Kako meniš, da se bo glede na to prilagajala strategija podjetja Briefd?

Spreminjanje vedenja potrošnikov se bo še nadaljevalo. 

Trendi v smeri različnih vrst mobilnosti bodo doživljali še naprej evolucijo, predvsem se bo oboje krepilo zaradi nadaljevanja združevanja fizičnega in digitalnega okolja. Digitalno okolje že dlje časa daje potrošnikom v drugih industrijah glas in moč. Le ta se sedaj širi tudi v avtomobilsko industrijo. Proces nakupa oziroma vozila se bo spremenil, saj danes potrošnik uporablja več naprav in več kanalov za raziskovanje in odločanje še preden vzpostavijo prvi stik s prodajalcem. 

Na podjetju Briefd želimo v sodelovanju s partnerji trgovcem ponuditi ekosistem, orodja, znanje in načine kako se tem trendom in potrošnikom približati ter jih v pravem trenutku ujeti. 

Iz vidika spreminjajočega se odnosa do lastništva nad vozilom oziroma mobilnosti nasploh, pa se prav tako odpirajo pojavljajo nove oblike delovanja, kjer bomo trgovcem ponudili možnosti prilagajanja nanje ter zmožnosti za uspešno izvedbo in tranzicijo v te nove poslovne priložnosti.

Strategija Breifda je usmerjena v združevanje s sinergičnimi partnerskimi podjetji, spremljanje trendov v industriji ter učenje in razvijanje rešitev s katerimi omogočamo bolje poslovanje našim strankam.


Preberite še ostale vsebine

Učne urice 3. del: Kaj je SAAS koncept in zakaj si želite poznati to kratico?

Učne urice 3. del: Kaj je SAAS koncept in zakaj si želite poznati to kratico?

V tokratnih Učnih uricah bomo predstavili koncept Software as a Service (SAAS), kaj vse vam ta koncept prinaša in kaj so prednosti, ter kako lahko koncept izkoristite s storitvijo AutoBrief.

Učne urice 2. del: To je platforma, ne program

Učne urice 2. del: To je platforma, ne program

V drugih Učnih uricah boste podrobno spoznali kaj je to platforma in kakšne so njene prednosti, zakaj si želite biti del platforme in ne le programa, ter kako lahko platforma popolnoma obogati storitev, ki obstaja že stoletja.